0889 254 555   0857 380 555 (Phòng kinh doanh)   info@dkraliving.vn

Phí bảo trì chung cư được tính như thế nào?

Phí bảo trì chung cư được tính như thế nào?

Phí bảo trì chung cư là khoản tiền dùng để chi trả cho các hoạt động bảo dưỡng tòa nhà định kỳ hoặc khi xảy ra hỏng hóc, hư hại. Cách tính phí bảo trì chung cư phụ thuộc vào từng trường hợp nộp phí. 

1. Cách tính phí bảo trì chung cư

Căn cứ theo Điều 108 Luật nhà ở 2014, phí bảo trì nhà chung cư được tính như sau:

- Trường hợp 1: Đối với căn hộ, phần diện tích khác trong nhà chung cư mà chủ đầu tư bán, cho thuê mua thì chủ đầu tư phải đóng 2% giá trị căn hộ hoặc diện tích khác bán, cho thuê mua; khoản tiền này được tính vào tiền bán, tiền thuê mua nhà mà người mua, thuê mua phải đóng khi nhận bàn giao và được quy định rõ trong hợp đồng mua bán, hợp đồng cho thuê;

- Trường hợp 2: Đối với căn hộ, phần diện tích khác trong nhà chung cư mà chủ đầu tư giữ lại không bán, không cho thuê mua hoặc chưa bán, chưa cho thuê mua tính đến thời điểm bàn giao đưa nhà chung cư vào sử dụng, trừ phần diện tích thuộc sở hữu chung thì chủ đầu tư phải đóng 2% giá trị căn hộ, phần diện tích giữ lại; phần giá trị này được tính theo giá bán căn hộ có giá cao nhất của nhà chung cư đó

2. Phí bảo trì chung cư được sử dụng vào những mục nào:

Căn cứ theo Điều 34, Thông tư 02/2016/TT-BXD, kinh phí bảo trì nhà chung cư được sử dụng để bảo trì các phần sở hữu chung của nhà chung cư:

Bảo trì các hạng mục và phần diện tích thuộc sở hữu chung:

- Không gian và hệ thống kết cấu chịu lực, trang thiết bị kỹ thuật dung chung trong nhà chung cư

- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài nhưng được kết nối với nhà chung cư đó

- Các công trình công cộng trong khu vực nhà chung cư nhưng không thuộc diện đầu tư xây dựng để kinh doanh hoặc phải bàn giao cho Nhà nước theo nội dung dự án đã được duyệt

- Bảo trì hệ thống các thiết bị thuộc sở hữu chung của nhà chung cư

- Xử lý nước thải ứ nghẹt, hút bể phốt định kỳ, cấy vi sinh cho hệ thống nước thải của nhà chung cư

- Các hạng mục khác của nhà chung cư thuộc quyền sở hữu chung của các chủ sở hữu nhà chung cư theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ hoặc theo quy định của pháp luật về nhà ở.