0889 254 555   0857 380 555 (Phòng kinh doanh)   info@dkraliving.vn

Khóa đào tạo: Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính và nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ

Khóa đào tạo: Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính và nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ

Vào hai ngày 27/5 và 03/6 vừa qua, DKRA Property Management đã cùng cùng với DKRA Vietnam và các công ty thành viên trong hệ thống DKRA phối hợp tổ chức khóa học: “KỸ NĂNG SOẠN THẢO VĂN BẢN HÀNH CHÍNH VÀ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ”.

Qua hai buổi chia sẻ cực kì bổ ích của TS.Đỗ Văn Học, các nhân viên thuộc DKRA Property Management đã có cơ hội tiếp thu thêm những kỹ năng phục vụ cho việc soạn thảo văn bản hành chính một cách chính xác và rõ ràng hơn, đồng thời bổ sung và cải thiện thêm nhiều về nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ.

Trong tương lai, DKRA Property Management sẽ thường xuyên tổ chức những buổi đào tạo về chất lượng chuyên môn cũng như dịch vụ để có thể mang đến một chất lượng dịch vụ cao cấp nhất đến với khách hàng.