0889 254 555   0857 380 555 (Phòng kinh doanh)   info@dkraliving.vn

Tin tức nổi bật

Tin DKRA Living

DKRA PROPERTY MANAGEMENT ĐIỀU CHỈNH NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU THÀNH DKRA LIVING

Để phù hợp với định hướng chung về chiến lược phát triển và tái định vị thương hiệu của Tập đoàn DKRA trong giai đoạn mới, sẵn sàng tâm thế đón bắt tiềm năng tăng trưởng của thị trường dịch vụ bất động sản, Công ty Cổ phần Dịch vụ Quản lý Bất động sản DKRA (DKRA Property Management) trân trọng thông báo về việc chính thức điều chỉnh nhận diện thương hiệu thành DKRA Living kể từ ngày 3/4/2023.

Chi tiết